Подаръци

Ваучер за индивидуално занимание – 60лв.

Ваучер за Източен масаж- 50 лв.

Ваучер за индивидуална месечна карта – 62 лв.