СУРИЯ НАМАСКАР 108 – 20.12. от 9.00 ч.

Сурия Намаскар 108 – Поздрав към Слънцето (Числото 108 олицетворява сливането на мъжката и женската енергии с празнотата) е техника за отваряне на тялото към космичната енергия, излъчвана от Слънцето. Външното слънце просто отразява слънцето в нас самите, а това вътрешно слънце е нашето фино, духовно сърце. Там е седалището …